Solceller på tak och mark – risker, trender och erfarenheter

2024-02-19

Det var temat för ett SWERMA-seminarium som arrangerades av If Insurance och Marsh, med Aktea och Elsäkerhetsverket som gästtalare.

Stefan Lindsköld, Aktea, lyfte fram de risker vi ser i Samling för Solel.

"På bara 10 år har el blivit en komplex fråga för fastighetsägare med många tekniska komponenter och styrsystem. Uppvärmning, elbilsladdning, lokal produktion, flextjänster osv.

Installatörsbranschen växer snabbt och många nya företag kommer till. Enligt en studie som presenterades på seminariet beror 42% av fel i solcellsanläggningar på "poor workmanship". Med en duktig installatör och god slutbesiktning har man en bra start.

Driftpersonal behöver mer rutiner och utbildning för att hantera avancerade elinstallationer. Tanken om att en solcellsanläggning kan klara sig själv år efter år funkar inte."

Aktea lyfte också fram Samling för Solels riskbedömningsprotokoll som finns att ladda ner här.