Samling för Solel på Solscenen på Nordbygg!

2024-05-03

Nytt för i år på Nordbygg var Solscenen som lanserats tack vare det ökande intresset för förnybar energi.

Under två dagar huserade Samling för Solels Stefan Lindsköld och Olof Sandell på solscenen med kärnan "Så fångar vi potentialen med sol".

Under dagarna diskuterades hur el gått från "två hål i väggen" till en komplex infrastruktur med massor av olika affärsmöjligheter. Fastighetsägare och pionjärer inom temat som intog scenen tillsammans med Olof & Stefan var Amanda Thynell - Catena, Anders Björling - Castellum, Pia Hedenskog - Svenska Bostäder, Jenny Wahl - Wihlborgs Fastigheter, Lars Pellmark & Fredrik Arvidsson - Skandia Fastigheter och Johan Gunnebo - Göteborgs Stad som berättade och diskuterade om dagsläget och hur de blickar framåt.

  • Vill se större fokus i branschen på hållbara paneler och komponenter
  • Innovation är en central del av arbetet och leder till stora lönsamma besparingar
  • Win-win med solceller, batterier och smart styrning - sänkta energikostnader och stärker frekvensnätet
  • Vikten av genomtänkt förvaltning
  • Genom samarbete kan flaskhalsar elimineras och öppna upp för större fokus på hållbarhet

På solscenen lyfts frågor om solceller och smarta elsystem som är viktiga för fastighetsägare och fastighetsutvecklare. Det blir även en ypperlig plattform för solcellsleverantörer och solcellsintallatörer som vill höra om vilka utmaningar som fastighetsägarna står inför idag.

Stort tack till Nordbygg för en väldigt lyckad satsning på sol och elektrifiering och möjligheten att lyfta fram de här frågorna!