Nätverksträff 23 maj 2024 - Försäkringsbarhet

2024-04-25

I takt med att solcellsanläggningar blir allt vanligare väcker detta nya frågor och överväganden kring försäkringar och garantier. Att installera solceller på er fastighet kan påverka dina försäkringsbehov och det är viktigt att ha koll på vad som gäller.

  • Vad täcker försäkringen när det gäller solcellsanläggningar?
  • Kan installationen av solceller leda till ökade försäkringspremier
  • Vilka specifika krav kan försäkringsbolaget ställa när du väljer att installera solceller?
  • Vilka risker finns – hur kan de förebyggas?

Varmt välkomna!

Är du intresserad av nätverket kontakta oss här.