Nätverksträff 13 mars 2024 - Är du redo för framtidens elprisvolatilitet?

2024-02-14

Med stora variationer i elpris kommer det ställas högre krav på hur och framför allt NÄR man använder mycket el för att inte få oanade kostnader.

Lägre priser på el när solceller producerar och högre kostnader när solen går ner påverkar lönsamheten för anläggningen.

Det är inte bara solcellsanläggningen som kan få försämrad lönsamhet. Det kommer bli allt viktigare för fastighetsägare att kunna flytta energi mellan olika tidpunkter och att vara flexibel i sin energianvändning. Man kommer behöva vara en aktiv spelare och ha energianvändningsstrategier på plats för att inte påverkas av de varierande elpriserna i lika stor utsträckning.

  • Vad driver elprisvolatilitet?
  • Hur kan man som fastighetsägare värja sig mot stora elprisvariationer?
  • Framtidsprognos på elmarknaden?
  • Hur kan din solcellsanläggning skapa intäktsströmmar när elpriset är lågt?