Nätverksträff 5 december 2023 – Samlad solcellsövervakning

2023-11-08

Sveriges energisystem står inför en stor förändring, där lokal produktion av förnybar energi blir alltmer betydelsefull och vi ser en imponerande ökning av solcellsinstallationer. En stor utmaning är att uppföljningen kan bli komplicerad när man har solcellsanläggningar på olika fastigheter och med olika växelriktarfabrikat. Man hamnar ofta i en situation där man måste logga in i flera olika portaler för att övervaka larm och produktion för varje anläggning separat. Detta har skapat en lucka på marknaden, och det blir svårt att få en bra översikt över sitt bestånd.

  • Vad kan man göra för att undvika att bli låst till en specifik växelriktarfabrikats plattform?
  • Hur samlar man in och övervakar data från flera solcellsanläggningar utspridda över flera fastigheter, allt på ett ställe?

Vi har bjudit in ett antal leverantörer som vill presentera sin lösning för utmaningen, samt fastighetsägare som skapat egna lösningar genom egenutvecklade plattformar.

Utöver detta kommer Svensk Solenergi och reder ut vad det egentligen är som gäller gällande energiskatt för solcellsanläggningar på 500 kW.