Nätverksträff 26 maj 2023 - Delad el - är det enkelt, tryggt och lönsamt?

2023-05-05

Från 1 januari 2022 är det möjligt att anlägga interna lågspänningsnät mellan byggnader som ligger på samma fastighet för delning av lokal förnybar energi, delning av energilager eller delning av energi i syfte att minska belastningen på anslutande koncessionerat nät. Det är också tillåtet att anlägga interna elnät mellan byggnader på olika fastigheter. Samtidigt växer trenden starkt inom energigemenskaper. Möjliggörandet för dessa två samspelande trender är framför allt den tekniska utvecklingen. En annan faktor är energipriserna - som dels stiger kraftigt och dels står i en prisomvandling med större betoning på betalning efter effektuttag än efter energiflöden.

Som en följd av detta skapas flera nya affärsmodeller och uppdragsmodeller som följande talare kommer att berätta mer om; Joachim Lindborg, Ngenic, Jon Malmsten, NREP och Mathias Sundin, Warp Institute

Louise Hultmark & Venus MoradEnergimarknadsinspektionen berättar om bindande besked och IKN (icke koncessionspliktiga nät), som ett intro till dagens tema.