Nätverksträff 15 mars 2023 - Besiktningar och hur du säkerställer att solcellerna levererar över tid

2023-02-27

Onsdagen den 15 mars är det dags för årets första nätverksträff. Vi har bjudit in två besiktningsmän som berättar om varför det viktigt med besiktning och hur det praktiskt går till. Tillsammans svarar de sedan på frågor under ett gemensamt diskussionspass. Aktea har tagit fram ett dokument för funktionskontroller under solcellsanläggningens livstid, som introduceras. Därefter har vi en Workshop i grupper där vi tillsammans går igenom dess innehåll. Efter mötet tar vi fram ett slutligt dokument som vi alla kommer kunna använda oss av som stöd till funktionskontroll av våra solcellsanläggningar i drift.