Välkomna AMF Fastigheter!

2022-12-20

Vi välkomnar AMF Fastigheter till nätverket.

Såhär säger Michael Eskils, Hållbarhetschef.

"Våra klimatmål är tydliga. Till år 2030 ska vi minska våra direkta koldioxidutsläpp med 100 procent och de indirekta utsläppen med 67 procent. Samarbeten och nätverk som ”Samling för solel” spelar en viktig roll för att vi ska nå våra klimatmål."