Nätverksträff 30 nov 2022 - Solcellsinvesterares flaskhalsar 2023

2022-11-10

Den 30 november är det dags för nästa nätverksträff!

Vi uppdateras om det senaste från Energimyndigheten, samt fokus på kvotplikt och vad det innebär.

Vi kommer få ta del av olika företags arbete med upphandling och hur de har dragit lärdom av tidigare erfarenheter. Vi fokuserar även på lönsamheten i solcellsanläggningar och vad man ska tänka på vid större investeringar.