Välkomna LKF

2022-08-29

Vi välkomnar Lunds Kommuns Fastighets AB till nätverket,

Så här säger Gustav Karlström, Energistrateg med projektinriktning på LKF:

”LKF kommer öka satsningarna på utbyggnaden av solceller inom fastighetsbeståndet. Vi ser nätverket som en möjlighet att hålla oss uppdaterade i en bransch som ständigt utvecklas.”