Nätverksträff 1 dec 2021: Affärsupplägg och regelverk för att sälja solel till hyresgäster

2021-10-15

I december hålls nästa nätverksträff och då kommer vi prata om affärsupplägg och regelverk för att sälja solel till hyresgäster. Några frågor som kommer ligga till grund för diskussion är: Vilka upplägg finns, för och nackdelar med dessa? Centralt upphandlade elavtal hos hyresgäster; ett hinder? Vi tar även del av erfarenheter från fastighetsägare som säljer solel till hyresgäster. Varmt välkommen!