Nätverksträff 12 maj

2021-05-04

Vad sker inom projektering och installation av solcellsanläggningar och hur ser utvecklingen inom solcellsbranschen ut? Nästa vecka lyssnar vi till experter som berättar om sin syn på utvecklingen och hur det påverkar dig som fastighetsägare. Energimyndigheten är också på plats med info om aktuella projekt inom solelområdet. Välkomna!