Solel står nu för ungefär 1 % av svensk elförbrukning

2021-04-15

Energimyndigheten har publicerat den årliga statistiken kring solcellsutbyggnaden i Sverige. Solel står nu för ungefär 1 % av svensk elförbrukning och det finns över 1 GW installerad solcellseffekt. Läs mer här: https://lnkd.in/eUWpcJH