Möte 29: Fastighetsägarens roll i elbilsladdningsaffären

2020-10-12

Vi är i full gång med planeringen av nästa nätverksträff! Samling för Solel handlar inte bara om solcellsrelaterade frågor utan hela det moderna elsystemet i fastigheter med laddinfrastruktur, effekthantering, energilager etc. Den 18 november pratar vi om fastighetsägarens roll i och med laddning av elbilar. Vi lägger fokus på de affärsmässiga aspekterna och strategier för hur man kan gå tillväga utifrån olika förutsättningar. Det finns gott om erfarenhet i nätverket som tas tillvara. Varmt välkomna!