Välkomna Rikshem

2020-06-09

Rikshem går med i Samling för Solel, varmt välkomna! Såhär säger Johanna Niklasson Energi- och miljösamordnare på Rikshem: Vi ser mycket fram emot att vara med i nätverket. Under bara ett möte såg vi hur mycket kunskap och erfarenheter som finns i gruppen, så vi ser fram emot att vara en del av det och att också själva kunna bidra.