Erfarenhetsutbyte Web Port och solcellsanläggningar

2020-05-27

Under vår senaste nätverksträff  med tema uppkoppling visade det sig att flera fastighetsägare har, håller på eller planerar att integrera uppföljningen av sina solcellsanläggningar i  SCADA-systemet Web Port. Vi anordnar därför ett diskussionstillfälle kring hur Web Port kan användas för att övervaka solcellsanläggningar och olika tillvägagångssätt för implementering.  Ta kontakt med oss om du vill veta mer!