Möte 27: Uppkoppling

2020-03-27

Vårsolen är här och snart även nästa nätverksträff! Temat är Uppkoppling av solcellsanläggningar: Ett väl fungerande system för uppkoppling är avgörande för en trygg driftövervakning, smidig administration, uppföljning och visualisering. Det finns många system och lösningar att välja mellan och det underlättar om det blir rätt från början. På mötet i maj pratar vi om varför det är viktigt att ha sina anläggningar uppkopplade, hur man väljer system och hur de fungerar. Vi tar upp de affärsmässiga liksom de tekniska aspekterna, sammanfattar vad som finns på marknaden och tittar på goda exempel. Att förvalta solceller ska vara enkelt!