Välkomna Jernhusen!

2020-02-25

Jernhusen är ett statligt ägt aktiebolag med ca 150 fastigheter som utgörs av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler.  Hållbarhet är en viktig fråga och bolaget ska halvera användningen av köpt energi till sina fastigheter från 2008 till år 2030. Några solcellsanläggningar är redan byggda och en skanning av taken är genomförd i beståndet för att kartlägga potentialen för solel. Nu går Jernhusen med i Samling för Solel. På bilden: en av Jernhusens solcellsanläggningar på Göteborg Centralstation.