Välkommen Castellum

2020-01-30

Samling för Solel hälsar Castellum välkommen! Castellum är ett börsnoterat bolag och en av Sveriges största fastighetsägare och fastighetsutvecklare. Med målet att bli 100 % klimatneutrala inom den egna verksamheten till 2030 kommer en stor satsning inom solel. Omkring 20 nya solcellsanläggningar per år planeras de kommande åren, 2019 påbörjades 14 projekt och sedan tidigare har bolaget installerat 23 större solcellsanläggningar. På deras hemsida kan du läsa mer. Varmt välkomna till nätverket!