Möte 26: Byggnadsintegrerade solceller

2020-01-14

God fortsättning! Samling för Solel hade ett fantastiskt år 2019 och ser nu fram emot 2020 som vi startar upp med byggnadsintegrerade solcellssystem. Den 12 februari besöker vi Midsummer och deras produktion i Järfälla och kommer bland annat få se den första installationen av Bender SunWave som finns på en byggnad i närheten. Med byggnadsintegrerade lösningar möjliggörs solcellsinstallationer på tak som inte är lämpade för de kristallina kiselpanelerna men framförallt solcellsinstallationer med helt ny utformning och design än de traditionella utanpåliggande systemen - de syns knappt. Varmt välkomna!