Välkommen Amasten

2019-12-04

Samling för Solel välkomnar Amasten Fastighets AB! Amasten är ett noterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i tillväxtkommuner. 90 % av beståndet är bostäder, resterande kontor, butiker och andra samhällslokaler. Amasten har som mål att alla nya byggnader ska ha solceller och för samtliga tak som renoveras ska potentialen för solceller undersökas. Magnus Jägre är representant i nätverket, ta kontakt med honom för mer information.