Möte 24: Effektivare processer och en stärkt köparroll vid inköp av solcellssystem

2019-08-26

Den 11 september anordnas nästa halvdagskonferens. Den kommer att handla om hur vi genom bättre underlag uppnår effektivare processer och en stärkt köparroll vid inköp av solcellssystem. Mötet utgörs av en referensgruppträff inom arbetet att ta fram en standardiserad inköps- och anbudsmetod för solcellssystem som Aktea utför på uppdrag av Energimyndigheten. Solceller och smarta elsystem ska vara en enkel, trygg och lönsam investering. Välkommen!