Förändrat investeringsstöd för solceller - höjd totalsumma och sänkt stödnivå till 20%

2019-04-11

I veckan meddelade regeringen att de skjuter till 300 miljoner extra i vårändringsbudgeten för utbyggnaden av solceller. Det innebär en total stödbudget på 736 miljoner kr för 2019. Därmed ser även detta år ut att bli ett ljust år för solcellsbranschen i Sverige. Det dröjde innan vi fick en ny regering efter septembervalet. Det gjorde att Riksdagen hann rösta igenom en budget som bidrog till att vi från januari till mars befunnit oss i en oklar situation kring investeringsbidraget för solceller. Nu när förutsättningarna är på plats kan alla ni som avvaktat beslut gå vidare med era investeringsplaner. Nu kom nyheten vi väntat på. Mer pengar så utvecklingen inom smart solel inte avstannar, lägre procentsats så att stödet räcker till fler, säger Stefan Lindsköld, vd på Aktea. I ett pressmeddelande från regeringen förklarar finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund att regeringspartierna vill att det ska vara enkelt och lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk och att de vill hjälpa den gröna omställningen på vägen. Det stora antalet ansökningar och det stora intresset för stödet gör att regeringen samtidigt väljer att sänka stödnivån från 30 till 20 procent. Det nya taket gäller ansökningar som behandlas från och med 1 maj. Om hela budgeten används kommer det att byggas solcellssystem för nära 3,7 miljarder enbart med hjälp av investeringsstödet. Marknaden beräknas därmed växa med över 50 % under 2019.

[2019-04-11]