Möte 23: Uppföljning och utvärdering av solcellsanläggningar

2019-03-25

Det finns mycket kunskap och lång erfarenhet av solceller inom Solcellsgruppen. På vårt möte den 21 maj kommer vi lägga fokus på nätverkets egna anläggningar för att lära oss hur vi kan göra ännu bättre och mer lönsamma investeringar framöver. Vi sammanställer våra erfarenheter, från förstudie till drift, och utvärderar både de ekonomiska och tekniska aspekterna. Välkommen!
[2019-02-27]