Möte 21: Säkra solelsystem

2018-10-10

Säkerheten kring en solcellsanläggning och dess elsystem är mycket viktig och åtgärder för att erhålla säkra solcellsanläggningar är väsentliga för ett långsiktigt solcellsägande. Under begreppet säkerhet faller många rubriker. Den 15 november kommer vi bland annat att prata mer om brand- och elsäkerhet, hur man som fastighetsägare ska agera i dessa frågor, hur man förebygger risker och bristande installationer samt ge info om utmaningar kring elektromagnetisk kompatibilitet och dess påverkan på kringliggande elektronisk utrustning.
[2018-10-10]