Möte 20: Miljömässigt och socialt hållbara solcellsanläggningar

2018-05-28

Den 5 september är nästa möte och då kommer vi att prata om solcellsanläggningar med fokus på miljömässig och social hållbarhet. Bakgrunden till elproduktion från solenergi är vår medvetenhet om klimatpåverkan och viljan att minimera vårt klimatfotavtryck. Till och från debatteras hållbarhetsfrågan i branschen och ofta med argument som grundar sig på felaktiga fakta. Därför tycker vi att det är viktigt att belysa området, lära oss mer om hållbarhet i solcellsbranschen och ta reda på vilka krav fastighetsägare kan ställa på sina leverantörer.
[2018-05-28]