Solcellsgruppen har blivit remissinstans för Energimyndighetens Solcellsplattform

2018-04-26

Solcellsgruppen är aktiv inom kunskapsspridning på solelområdet och har därför valts ut till remissinstans för  Energimyndighetens informationsplattform för solel. Syftet med plattformen är att den ska utgöra ett nav för offentlig information och på så sätt underlätta för allt från villaägare till större fastighetsägare att investera i solel. Vi får nu möjligheten att bidra med vår kunskap och påverka utformningen av denna.
[2018-04-26]