Möte 19: Drift, underhåll och uppföljning av solcellsanläggningar

2018-04-26

Snart är det dags för nästa möte, den 23 maj kommer vi att prata om allt som rör drift, underhåll och uppföljning av solcellsanläggningar. Slutbesiktningar, överlämning från fastighetsägare till BRF, serviceavtal och erfarenheter från drift är några av de punkter som står på agendan. Talarna kommer från bland annat ÅF, Solkompaniet och Svenska Bostäder.
[2018-04-25]