Samarbete med Teknologisk Institut

2018-01-14

Konferensen Sol-El arrangeras den 14-15 mars 2018. Vi startar nu ett samarbete med arrangören Teknologisk institut. Bland annat är Solcellsgruppens Stefan Lindsköld moderator på konferensen, och Solcellsgruppens deltagare får delta på förmånliga villkor.
[2018-01-14]