Nätverksträff 28 september 2023 - Byggnadsintegrerade solceller, framtidens byggelement eller dyrt och komplicerat?

2023-09-07

EU-parlamentet har enats om att alla nya byggnader där det är ”tekniskt lämpligt och ekonomiskt genomförbart” ska vara utrustade med solceller senast 2028. Bostadshus som genomgår större renoveringar får samma krav på sig från 2032, med vissa undantag för arkitektoniskt viktiga byggnader. Det ställer stora krav på byggherrar att i tidigt skede planera för solcellsinstallationer. Samtidigt finns en rad begränsningar när man pratar om solpaneler installerade på tak, så som utformning, storlek och effektivitet. Ofta konkurrerar tillgängliga takytor med alternativa användningsområden som till exempel terrasser och gröna tak med dagvattenmagasin. Ett alternativ till takmonterade solceller skulle kunna vara byggnadsintegrerade solceller, som öppnar upp stora möjligheter för att dels nå EU:s mål och samtidigt bidra till att energiförsörja allt fler byggnader.

Den 28 september kommer vi att djupdyka in i byggnadsintegrerade solceller. För att få bättre förståelse om möjligheter och förutsättningar har vi bjudit in experter inom området, både vad gäller design, utförande och olika materials prestanda. Vi får även lyssna till och ta del av erfarenheter från beställare som redan handlat upp och installerat byggnadsintegrerade solceller, som varit i drift under en längre period.

Som ett intro till dagens tema kommer Energimyndigheten och berättar mer om beskeden från EU-parlamentet hur det kan komma att påverka fastighetsägare och solcellsbranschen i Sverige.