Nätverksträff 15 september 2021: Takens hållfasthet

2021-06-03

I september hålls nästa nätverksträff och då kommer vi prata om takens hållfasthet. Några frågor som kommer ligga till grund för diskussion är: När ska man göra en hållfasthetsutredning? Vilka skyldigheter har fastighetsägaren? Varmt välkommen!