Tekniska system för styr och AI ska vara hjälpmedel som adderar förenkling och stärker befintligt arbete ute i byggnaderna

2021-03-18

Under nätverksträffen för ett par veckor sedan tog vi nästa steg i samtalen kring effektoptimering. Fokus låg på integration mellan tekniska system, organisationsstruktur och arbetssätt. Under diskussionerna togs flera viktiga aspekter upp, här är några: IT-säkerheten i uppkopplingsarbetet i fastighetsbranschen. Vikten av att inkludera rätt roller och framförallt de som kan byggnaderna i effektoptimeringsarbetet. Tekniska system för styr och AI ska vara hjälpmedel som adderar förenkling och stärker befintligt arbete ute i byggnaderna. För att komma dit behöver man en strategi och ett genomtänkt arbetssätt. Vi har mycket att vinna av samarbete/utbyte fastighetsägare emellan.