Möte 25: Fastighetsägarens effektstrategi

2019-11-14

Den 27 november är det dags för nästa nätverksträff. Förutsättningarna för dagens elanvändning håller successivt på att förändras. Tidpunkten för när el används kommer att bli viktigare relativt att el används. Idag går det knappt att undvika ett seminarium på temat effekt. Det handlar om kapacitetsbrist i elnäten, tekniska lösningar och nya innovationer. Fastighetsägare behöver ta till sig den nya informationen, men framförallt börja tänka på en egen plan för att på bästa sätt kunna bemöta de förändrade spelreglerna som förr eller senare kommer. På detta möte kommer vi prata om hur vi kan sätta fastigheterna i fokus och ta vara på deras möjligheter, flexibla tariffer och balansmarknader för flexibilitet samt hur man som fastighetsägare kan arbeta med reglering och intelligens för optimal kostnad.  Vägen mot en effektstrategi börjar med detta seminarium.