Tema: Lönsamma investeringar

2017-11-10

På Solcellsgruppens senaste möte, 5 december, pratade vi om hur vi motiverar solcellsinvesteringar i våra organisationer. Kan vi få fokus på olika drivkrafter som lönsamhet, engagemang, fastighetsvärde, marknadsföring, osv? Talarna kom bland annat från JM, Futurum fastigheter och Svensk Solenergi.
[2017-11-10]