Välkommen till Samling för Solel!

Vår vision är tydlig: Solceller och smarta elsystem ska vara en enkel, trygg och lönsam investering

Sedan starten 2014 har Samling för Solel (fd Solcellsgruppen) varit fastighetsbranschens mötesplats för strategi, lärande och utveckling inom solceller och smarta elsystem.

Vi lär oss från branschens främsta specialister, delar erfarenheter med varandra, ställer gemensamma krav på leverantörer och utvecklar nya verktyg till nytta för hela branschen.

Vårt mål är att solceller och elsystem ska vara en trygg, enkel och lönsam investering för oss som fastighetsägare, förvaltare och fastighetsutvecklare.

Vi samlas för Solel

Samling för Solel består av fastighetsägare, utvecklare och förvaltare.

Deltagarna styr innehållet tillsammans och delar lika på de administrativa kostnaderna.

Kontakta oss idag för mer information om hur du kan vara med!

Hur jobbar vi?

Seminarier

Fyra gånger per år träffas vi och diskuterar utvalda teman.

  • Kunskap från ledande experter
  • Erfarenhetsutbyte mellan deltagare
  • Kontakter med leverantörer och konsulter
  • Inspiration och nya idéer

Rätt verktyg och metoder

Vi tar tag i gemensamma utmaningar genom att utveckla nya metoder eller smarta lösningar.

Vi har till exempel initierat branschens kalkylmodell för investeringar, och tagit fram rutiner mot brandrisker.

Fråga - Svara

Vårt intranät byggs upp till en kunskapsbank inom solceller och smarta elsystem. Här finns allt från mötesanteckningar till filmer och viktiga branschrapporter.

Kunskap

Vi är ofta anlitade talare och vill gärna vara med och engagera Dina kollegor eller på Ditt event.

Riskbedömning av solcellsanläggningar i drift

Minimera riskerna och säkerställ solcellsanläggningens funktion under sin livstid med hjälp av detta riskbedömningsprotokoll

En solcellsanläggning behöver kontrolleras regelbundet för att upptäcka risker och potentiella fel. Det kan handla om repiga glas, lösa kablar, rostangrepp, vattensamlingar, osv.

Med den här checklistan i handen har din driftpersonal större möjligheter att komma ihåg allt, och dokumenterar även sitt arbete löpande.

Finns i PDF och Word-format

Funktionskontrollen sker på samtliga tekniska komponenter och byggtekniska system tillhörande solcellsanläggningen på fastigheten.

Du kan ladda ner protokollet som PDF och i Word-format.

Nyheter

{{ post.post_title }}

Läs mer

Kontakta oss

Kontrollera att alla fält är korrekt ifyllda
Tack! Vi hör av oss inom en arbetsdag.